Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 02.08.2019

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης αναφορικά με τα πρότυπα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 (Α’ 154) και αναρτώνται οι απόψεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης.

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10.07.2019

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΙΑΣΟΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (IAME)

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑΞΥ 25-28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΡΑΛ Α.105 Ν. 4504/2017

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η έναρξη του δευτέρου σταδίου διαβούλευσης αναφορικά με τα πρότυπα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 (Α’ 154) και τίθενται οι απόψεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης προς περαιτέρω παρατηρήσεις επί αυτών.

Περισσότερα