Νέα - Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 95ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30.03.2022

Π ε ι ρ α ι ά ς , 24-03-2022

Αρ. Πρωτ.: 375/ 24.03.2022

 

Προς τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Αξιότιμα Μέλη,

Σας προσκαλούμε στην 95 η Συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τη Τετάρτη 30.03.2022, ώρα 12:00, στα γραφεία της Αρχής με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση Ημερήσιας Διάταξης.

2. Οικονομικές και λοιπές ενημερώσεις.

3. Επικύρωση πρακτικών προγενέστερων συνεδριάσεων.

4. Περί διερεύνησης και ενεργειών αναφορικά με λειτουργικές ανάγκες της Αρχής.

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.02.2022

Νέος Πρόεδρος και μέλος στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Περισσότερα