Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου (01.08.2017)

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (αριθ. Απόφασης 154/2017) η αίτηση αναστολής κατά της απόφασης 100.00/44060/2017 του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Π. Κουρουμπλή για τον διορισμό νέου Δ.Σ. στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ). Η απορριφθείσα αίτηση είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από τους Καθ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, Γεώργιο Παπαδόπουλο και Αφροδίτη Μακρυγιάννη, μέλη της πρώην διοίκησης της Ρ.Α.Λ. Πλέον του Υπουργείου, απαντητικό υπόμνημα / παρέμβαση στην αίτηση αναστολής κατέθεσε και η Ρ.Α.Λ. με νομικά επιχειρήματα υπέρ του σύννομου της διαδικασίας διορισμού.

Περισσότερα

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 7Κ/2017

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου - ΑΕΔΙΚ Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Με την Αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 299/ 19.06.2017) διορίστηκαν τα νέα μέλη της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με το ν.4389/2016, Άρθρο 109, παρ.2.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22.06.2017)

Η προγραμματισθείσα για τις 26 Ιουνίου 2017 «22η Συνεδρίαση» αναβάλλεται.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (16.06.2017)

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 22.06.2017 διαβούλευση της Ρ.Α.Λ. με θέμα  «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ματαιώνεται.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (06.06.2017)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 2 Ιουνίου 2017 στο Τεύχος Β’ 1923 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

  1. Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
  2. Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Οι εν λόγω κανονισμοί έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο της Ρ.Α.Λ. (Νομοθεσία/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ρ.Α.Λ.) 

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων" (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Περισσότερα