Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Έγγραφο Εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος με αριθμ.πρωτ. ΡΑΛ 630/3.11.2015 σχετικά με την Διαδικασία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πλοίων.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Σχέδια Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας).

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 03.07.2015

Συνεδρίαση 30/ 03.07.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την Ανάδειξη Αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών-Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στην Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Ο.Λ.Β. Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Αναφορά– Καταγγελία για Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακηρύξεις Ο.Λ. Λαυρίου ΑΕ για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς 1) “Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε” και 2)“Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε”.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα