Γνωμοδοτήσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 36/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 103η / 02.11.2022

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί του 1ου Σχεδίου: ''ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  (MEGΑYACHTS MARINA)'' 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 32/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η /13.09.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 33/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με καταγγελία περί υποπαραχωρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 31/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων, της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., αναφορικά με τα Τέλη λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 30/2021

Συνεδρίαση 83η / 21.04.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Γνωμοδότηση επί αιτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., για τη συναίνεση σε μη συμμόρφωση α) στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών, λόγω μη εκπλήρωσης των έργων αποκατάστασης του κτηρίου παλαιού τελωνειακού σταθμού, και β) δια της χορήγησης παράτασης της συμβατικής καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, μέχρι τη λήξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: ''Γνωμοδότηση επί ερωτήματος αναφορικά με την συμβατότητα της εκ του νόμου προτεραιότητας, στην παροχή υπηρεσιών από ξηράς καβοδέτησης σε λεμβούχους στο λιμένα Βόλου, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.''

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 28/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου (01.10.2020) της νέας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, με θέμα «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/883. Κατάργηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 (Β΄ 412)».

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 27/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: ''Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης αναφορικά με την περισυλλογή και απομάκρυνση αδέσποτων ζώων''.

 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 26/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 8ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί χορήγησης άδειας διαφημιστικών πινακίδων επί κοινόχρηστων χώρων εντός λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 25/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο:

Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του σημειωτή μετά το Ν.4404/2016.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα