Γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 30/2021

Συνεδρίαση 83η / 21.04.2021 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Γνωμοδότηση επί αιτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., για τη συναίνεση σε μη συμμόρφωση α) στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών, λόγω μη εκπλήρωσης των έργων αποκατάστασης του κτηρίου παλαιού τελωνειακού σταθμού, και β) δια της χορήγησης παράτασης της συμβατικής καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, μέχρι τη λήξη της πρώτης επενδυτικής περιόδου

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29/2020

Συνεδρίαση 78η / 21.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: ''Γνωμοδότηση επί ερωτήματος αναφορικά με την συμβατότητα της εκ του νόμου προτεραιότητας, στην παροχή υπηρεσιών από ξηράς καβοδέτησης σε λεμβούχους στο λιμένα Βόλου, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.''

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 28/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου (01.10.2020) της νέας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, με θέμα «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/883. Κατάργηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 (Β΄ 412)».

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 27/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: ''Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης αναφορικά με την περισυλλογή και απομάκρυνση αδέσποτων ζώων''.

 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 26/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 8ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί χορήγησης άδειας διαφημιστικών πινακίδων επί κοινόχρηστων χώρων εντός λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 25/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο:

Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του σημειωτή μετά το Ν.4404/2016.

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 24/2020

Συνεδρίαση 74η / 23.10.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: "Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί της χορήγησης άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.".

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 23/2020

Συνεδρίαση 72η / 07.08.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: "Περί μέτρων και διατάξεων ενίσχυσης του ενδολιμενικού ανταγωνισμού στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης".

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 22/2020

Συνεδρίαση 70η / 03.07.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο: "Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αναφορικά με την εξαίρεση πλοήγησης φορτηγών πλοίων άνω των 1000 gt εθνικής καταμέτρησης".

 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 21/2020

Συνεδρίαση 69η / 05.06.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με το Ν.2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016.

 

Συνημμένα αρχεία : 
Περισσότερα