Γνωμοδοτήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 43_2023 108ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108/21.02.2023

ΘΕΜΑ 9ο :   Γνωμοδότηση επί Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα "Επαναχάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου"

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 42_2023 108ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108/21.02.2023

ΘΕΜΑ 8ο :   Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 6)

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 41_2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 107/27.01.2023

ΘΕΜΑ 5ο :  Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 8)

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 40_2022

τηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28-12-2022

ΘΕΜΑ 4ο:Επισημειωματική Εντολή υπ’ Α.Π. 10826/29-09-22 Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή το υπ’ αρ. πρωτ. Ο.Λ.Π. 0057/2022 αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, με θέμα «προσαρμογή χρεώσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων στην Ακτοπλοΐα

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 39/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 105/22-12-2022

ΘΕΜΑ 5ο :

«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 11)».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 38/2022

ΘΕΜΑ 6:Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 9289/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 37/2022

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 8819/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 35/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 5ο:   Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Πύλης 16 του Ο.Λ.Θ. και την εξυπηρέτηση στο Σ.ΕΜΠΟ Θεσσαλονίκης

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 34/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σχετικά με Σχέδιο Διακήρυξης Υδατοδρομίου

Περισσότερα