Γνωμοδοτήσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 40_2022

τηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 106/28-12-2022

ΘΕΜΑ 4ο:Επισημειωματική Εντολή υπ’ Α.Π. 10826/29-09-22 Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή το υπ’ αρ. πρωτ. Ο.Λ.Π. 0057/2022 αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, με θέμα «προσαρμογή χρεώσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων στην Ακτοπλοΐα

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 39/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 105/22-12-2022

ΘΕΜΑ 5ο :

«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 11)».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 38/2022

ΘΕΜΑ 6:Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 9289/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 37/2022

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 8819/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 35/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 5ο:   Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Πύλης 16 του Ο.Λ.Θ. και την εξυπηρέτηση στο Σ.ΕΜΠΟ Θεσσαλονίκης

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 34/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σχετικά με Σχέδιο Διακήρυξης Υδατοδρομίου

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 36/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 103η / 02.11.2022

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί του 1ου Σχεδίου: ''ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  (MEGΑYACHTS MARINA)'' 

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 32/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η /13.09.2021

ΘΕΜΑ 8ο: Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 33/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με καταγγελία περί υποπαραχωρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 31/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων, της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., αναφορικά με τα Τέλη λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017.

Περισσότερα