Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2019 ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνεδρίαση 52/ 30-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 31-05-2019

ΘΕΜΑ«Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23-05-2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Προέδρου για αποστολή επιστολής

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21-05-2019

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για αναθέσεις νομικών γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21-05-2019

ΘΕΜΑ:

«Μεταφορά πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 102.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48Η

ΘΕΜΑ 5ο:        Εξουσιοδότηση για αναθέσεις νομικών γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2019

Συνεδρίαση 51/ 17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 21-05-2019

Θέμα: "Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 31/2019

ΘΕΜΑ:  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2019

 

Συνεδρίαση 50/ 23-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 02-05-2019

Θέμα: "Διαγωνιστικές Διαδικασίες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της διαδικασίας πρόληψης και καταστολής ρύπανσης"

 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2019

Συνεδρίαση 49/ 04-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12-04-2019

Θέμα: «Αποστολή γνώμης κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 για το σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2019

Συνεδρίαση 49/ 04-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05-04-2019

Θέμα: «Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του από 21ης Μαρτίου 2019 κειμένου επιγραφομένου ως «Αρχικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης»

Περισσότερα