Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 84η / 28.04.2021

Θέμα: 4ο

«Έγκριση της  Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2020 από δύο Ορκωτούς Λογιστές.»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 84η / 28.04.2021

Θέμα: 3ο

"Έγκριση Εκθέσεως Διαχείρισης  2020"

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 83η / 21.04.2021

Θέμα: 3ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2020

Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2020

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 83η / 21.04.2021

Θέμα: 4ο

Εξέταση καταγγελίας Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) για τη μη σύννομη επιβολή και είσπραξη τελών από την Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 5ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης, κατ’ άρθρον 52 του Ν.4770/2021, η οποία αφορά σε καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου τους από την Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 4ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ άρθρον 52 του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15) αναφορικά με καταγγελίες περί φερόμενων παραβάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικές με την διαχείριση και συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τον Οργανισμό Λιμένος Κερκύρας

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 3ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ άρθρον 52 του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15) αναφορικά με καταγγελίες περί φερόμενων παραβάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικές με την διαχείριση και συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 222/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 6ο:

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης, κατ’ άρθρον 52 του Ν.4770/2021, η οποία αφορά σε καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου τους από την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 7ο:

«Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 11: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Περισσότερα