Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2021

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2021

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 86η / 25.06.2021

ΘΕΜΑ 3ο: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 86η / 25.06.2021

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση στοιχείων

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 86η / 25.06.2021

Θέμα: 5ο

«Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 85η / 27.05.2021

ΘΕΜΑ 4ο: Βαθμολογική ένταξη και κατάταξη στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 233/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 85η / 27.05.2021

Θέμα: 3ο

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 232/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 85η / 27.05.2021

Θέμα: 5ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης εκπαιδευτικού έργου.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 85η / 27.05.2021

Θέμα: 6ο

«Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 84η / 28.04.2021

Θέμα: 5ο

«Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο»

Περισσότερα