Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 93/2021

Ανάθεση Καθηκόντων Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2021.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 4ο:  Μεταφορά διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η /13.09.2021

ΘΕΜΑ 7ο: «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 243/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 88η / 30.08.2021

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός υπευθύνου για την πρόσβαση στο Internet Banking
 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 88η / 30.08.2021

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 88η / 30.08.2021

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 91/2021

 

Θέμα:"Εξουσιοδότηση κατ'άρθρον 115 του Ν. 4389/2016".

 

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 237/2021

ΘΕΜΑ 3ο: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2021

ΘΕΜΑ 3ο:

Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/2021

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση διαβιβασθείσας καταγγελίας περί παράνομης επιβολής τελών κατά την ανάληψη της πρακτόρευσης πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα