Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2021 91ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 91η/24.11.2021

ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2021 91ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 91η/24.11.2021

Θέμα: 4ο:  Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2021 91ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 91η/24.11.2021

Θέμα: 6ο: Εξουσιοδότηση Αντιπροέδρου για τη κίνηση λογαριασμών με εντολές, ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού τηρουμένου στην Τράπεζα της Ελλάδας 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 90η/27.10.2021

Θέμα: 5ο: Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων - στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 249/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 90η/27.10.2021

Θέμα: 7ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρ.Α.Λ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 248/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 90η/27.10.2021

Θέμα: 6ο

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 90η/27.10.2021

ΘΕΜΑ 4ο:

«Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 99/2021

ΘΕΜΑ:

Ανάθεση Καθηκόντων Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2021.

Περισσότερα