Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2019

τηση

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ: "Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε σχετικά με την επικαιροποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ)''.

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2019

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26-11-2019

ΘΕΜΑ: «Υιοθέτηση Κανονισμού Υπερωριών».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26-11-2019

ΘΕΜΑ: «Αίτημα θεραπείας της εταιρείας ANTIPOLLUTION MON A.N.E επί της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018 και 126/2019».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 135/2019

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22-11-2019

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2019 (Χρήση 2013 έως 2018)».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22-11-2019

ΘΕΜΑ: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13-11-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019

Συνεδρίαση 51/17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12-11-2019

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 113 παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016».

 

 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07-11-2019

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση α. 15 π. 4 του Ν.4532/2018 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση αποφάσεων απόσπασης ή διάθεσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06-11-2019

ΘΕΜΑ: «Επιστολή της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. περί γνωστοποίησης της προβλεπόμενης διαδικασίας αναφορικά με

               την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητος Οργανισμού Λιμένων Α.Ε.».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129/2019

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04-11-2019

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση στελεχών ΡΑΛ έτους 2018».

Περισσότερα