Αποφάσεις

Απόφαση 2/ 2016

Συνεδρίαση 43/ 12.02.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.03.2016

Θέμα: Αίτημα της εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ προς τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., για εξαίρεση του Τεχνικού Συμβούλου του από τους σε εξέλιξη διαγωνισμούς παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 1/ 2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.02.2016

Θέμα: Αναφορά Εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος» με θέμα: «Πλημμελείς διαδικασίες απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 4/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη)

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της Απόφασης 2/2016 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Περισσότερα

Απόφαση 3/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 2/ 2015

Συνεδρίαση 29/ 22.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας με την επωνυμία AΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ περί αναπροσαρμογής των Λιμενικών Τελών στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 1/ 2015

Συνεδρίαση 24/ 27.04.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εξέταση αιτήματος της Εταιρείας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ προς τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα