Αποφάσεις

Απόφαση 13/ 2016

Συνεδρίαση 11/ 21.11.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 28.11.2016

Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 6 του Άρθρου 132 του Ν.4389/ 2016.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 12/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 11/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Καταγγελίες (αρ.πρωτ. ΡΑΛ/ 264/ 02-06-2016, 130/22-09-2016) της εταιρίας ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 10/ 2016

Συνεδρίαση 9/ 31.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.11.2016

Θέμα: Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης/ Ασφάλειας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για το έτος 2017

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 9/ 2016

Συνεδρίαση 8/ 07.10.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Αντικατάσταση Απόφασης 9 με την παρούσα)/ Αναρτήθηκε 07.11.2016

Θέμα: Αίτηση θεραπείας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.’’ επί της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2016 της Ρ.Α.Λ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 8/ 2016

Συνεδρίαση 7/ 23.09.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό Απόφασης)/ Αναρτήθηκε 24.10.2016

Θέμα: Πρόχειρος Διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. για την «Διαχείριση Ασυνόδευτων Φορτίων και Αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 7/ 2016

Συνεδρίαση 6/ 12.09.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό Απόφασης)/ Αναρτήθηκε 21.09.2016

Θέμα: Έξώδικη Αίτηση-Διαμαρτυρία Δήλωση της Ο.Ε. με την επωνυμία «Εταιρία Γενικού Καθαρισμού Γ. και Σ. Λαβράνος Ο.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 6/ 2016

Συνεδρίαση 6/ 12.09.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό Απόφασης)/ Αναρτήθηκε 21.09.2016

Θέμα: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών  ευκολιών υποδοχής υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. Ηρακλείου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 5/ 2016

Συνεδρίαση 5/ 29.08.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./(Αντικατάσταση Απόφασης 5 με την παρούσα)/ Αναρτήθηκε 21.09.2016

Θέμα: Καταγγελία για τον Ο.Λ. Κέρκυρας Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου στα «Έργα Διαμόρφωσης και Καθαρισμού Λιμένων Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 4/ 2016

Συνεδρίαση 5/ 29.08.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 07.10.2016

Θέμα: Έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ.πρωτ.192/13-04-2016 και θέμα «Παροχή υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα