Αποφάσεις

Απόφαση 1/ 2016

Συνεδρίαση 1/ 30.05.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.07.2016

Θέμα: Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου Αποκομιδής Στερεών Καταλοίπων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 6/ 2016

Συνεδρίαση 47/ 01.04.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.06.2016

Θέμα: Έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 99/08-03-2016 της εταιρείας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. για την διαχείριση αποβλήτων επισκευής πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 5/ 2016

Συνεδρίαση 47/ 01.04.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.05.2016

Θέμα: Έγγραφο της εταιρίας H.E.C. με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 712/24-12-2015 για Εκκρεμότητες Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 4/ 2016

Συνεδρίαση 46/ 11.03.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 28.03.2016

Θέμα: Διαγωνισμός Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε. με αριθ. 8/2015 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 3/ 2016

Συνεδρίαση 43/ 12.02.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.03.2016

Θέμα: Έγγραφο της εταιρίας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.» με αριθ.πρωτ. ΡΑΛ 21/14-01-2016 για την διαδικασία ανάθεσης του έργου «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για τη Θαλάσσια Περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 2/ 2016

Συνεδρίαση 43/ 12.02.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.03.2016

Θέμα: Αίτημα της εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ προς τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., για εξαίρεση του Τεχνικού Συμβούλου του από τους σε εξέλιξη διαγωνισμούς παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 1/ 2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.02.2016

Θέμα: Αναφορά Εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος» με θέμα: «Πλημμελείς διαδικασίες απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 4/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη)

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της Απόφασης 2/2016 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Περισσότερα

Απόφαση 3/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 2/ 2015

Συνεδρίαση 29/ 22.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας με την επωνυμία AΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ περί αναπροσαρμογής των Λιμενικών Τελών στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα