Αποφάσεις

Απόφαση 22/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 21/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Υπηρεσίες από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή για την υποστήριξη της ΡΑΛ στη συμμόρφωση με τα συμπεράσματα της από 13.03.2017  Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 20/ 2017

Συνεδρίαση 21/ 12.05.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.05.2017

Θέμα: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου ‘’Κανονισμός  Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 19/ 2017

Συνεδρίαση 20/ 25.04.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.05.2017

Θέμα: Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου  ‘’Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων’’

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 18/ 2017

Συνεδρίαση 17/ 10.03.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27.03.2017

Θέμα: Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 17/ 2017

Συνεδρίαση 14/ 13.01.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη ως προς το έτος)/ Αναρτήθηκε 23.01.2017

Θέμα: Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής  Αποβλήτων και Καταλοίπων  Φορτίων των  Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Οργανισμού  Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 16/ 2016

Συνεδρίαση 13/ 19.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.01.2017

Θέμα: Βραχύχρονη Παράταση Σύμβασης Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένα    Ηρακλείου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 15/ 2016

Συνεδρίαση 12/ 09.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη Απόφασης 14 ως προς την αρίθμηση)/ Αναρτήθηκε 21.12.2016

Θέμα: Ένσταση της εταιρείας με την  Επωνυμία «NEW NAVAL ΕΠΕ» κατά της απόφασης 120/02.11.2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 14/ 2016

Συνεδρίαση 11/ 21.11.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ (Αντικατάσταση Απόφασης 14 με την παρούσα)

Θέμα: Καθορισμός πρώτου προσθετέου (2*Δ1*Ε) στον υπολογισμό λιμενικών τελών καταβαλλομένων από την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στον Ο.Λ.Β. ΑΕ-Συνέχεια Απόφασης ΡΑΛ 4/2015

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 13/ 2016

Συνεδρίαση 11/ 21.11.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 28.11.2016

Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 6 του Άρθρου 132 του Ν.4389/ 2016.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα