Αποφάσεις

Απόφαση 37/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη διαχείριση διαθεσίμων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 36/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 20.12.2017

Θέμα: Καθήκοντα Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 03/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.12.2017  (Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία παραίτησης)

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Λυμπέρη Θεόδωρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 35/ 2017

Συνεδρίαση 26/ 13.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.12.2017

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων γραφείου Ρ.Α.Λ. .

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 34/ 2017

Συνεδρίαση 27/ 30.11.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 08.12.2017

Θέμα: Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών  ασφαλείας.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 03/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.12.2017

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Λυμπέρη Θεόδωρου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 02/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 6.12.2017

Θέμα: Παραίτηση Αναπληρωματικού Μέλους Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κ. Μπαϊρακτάρη Δημητρίου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 33/ 2017

Συνεδρίαση 24/ 21.09.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.12.2017

Θέμα: Στοιχεία τακτοποίησης οφειλών τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. από το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 32/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 29.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής Λιμένων (αριθμ. πρωτ. 54/2017/11-08-2017) περί  έδρας Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα