Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/2020

Συνεδρίαση 60/19-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Αναθεώρηση Κατάταξης Υποθέσεων ΡΑΛ στον Πίνακα Προτεραιοποίησης" 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2020

Συνεδρίαση 62/14-02-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο "

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2019

Συνεδρίαση 59 /2-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2020"

 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146/2020

Συνεδρίαση 61/31-01-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Χρεώσεις δικαιωμάτων ΟΛΘ ΑΕ"

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/2020

Συνεδρίαση 61/31-01-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2020

Συνεδρίαση 61/31-01-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα:   Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 142/2019

Συνεδρίαση 59/2-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

θέμα:΄΄Εξέταση επιστολής διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου στη Ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.''

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2019

Συνεδρίαση 59/2-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα:΄΄Εξέταση υπομνήματος ΔΛΤ και ΛΤ προς ΥΝΑΝΠ περί νομικού πλαισίου καβοδεσίας΄΄

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2019

Συνεδρίαση 59/2-12-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα:΄΄Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων΄΄

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2019

Συνεδρίαση 58/21-11-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα:Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα