Αποφάσεις

Απόφαση 51/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Παροχή Εξουσιοδότησης για Κατακύρωση Πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών για προμήθεια α) γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 50/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 49/ 2018 (Ορθή Επανάληψη)

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018 (Ορθή Επανάληψη ως προς το κείμενο)

Θέμα: Πόρισμα Επιτροπής Ακρόασης «Αναφορά – αίτηση ακρόασης για διαπίστωση παράβασης» της ανώνυμης εταιρίας ‘’ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.’’ κατά της ανώνυμης εταιρίας Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 48/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.03.2018

Θέμα:Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.» –Εξέταση «Υπομνήματος» εταιρίας ANTIPOLLUTION A.N.E.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 47/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.03.2018

Θέμα: Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί της νόμιμης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.», σύμφωνα με το προ της ψήφισης του Άρθρου 105 Ν.4504/2017 νομοθετικό καθεστώς

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 09/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.02.2018

Θέμα:Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση  της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 46/ 2018

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση 45/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 08/2018

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 05.02.2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2017 Απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. ως προς τη

            στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 04/2017 (Ορθή επανάληψη)

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 1.02.2018 (Ορθή επανάληψη ως προς το υπ’άριθμ.6)

Θέμα: Επέκταση Αρμοδιότητας Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα