Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2022 99ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 99η /14.07.2022 

Θέμα 3ο: «Έγκριση Εκθέσεως Διαχείρισης 2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 137_2022

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών και ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΡΑΛ έτους 2022 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 98ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 98η /30.06.2022 

θέμα 3ο: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2021»

« Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 97η /31.05.2022 

ΘΕΜΑ 4ο: ​Παροχή εξουσιοδοτήσεως σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 96η /29.04.2022 

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της
Ελλάδος μέσω ΔΙΑΣ Portal.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 128/2022

«Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) για την αξιολόγηση των αιτήσεων απόσπασης των υποψηφίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 129/2022

 

 «Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184)»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2022 95ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 95η /30.03.2022 

ΘΕΜΑ 4ο: Περί διερεύνησης και ενεργειών αναφορικά με λειτουργικές ανάγκες της Αρχής

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2022 95ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 95η /30.03.2022 

ΘΕΜΑ 5ο: Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2022 94ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 94η /28.02.2022

ΘΕΜΑ 7ο:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ A’ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΚ ΕΤΟΥΣ 2022

Περισσότερα