Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξειδίκευση Παρασχεθείσας Εξουσιοδότησης για την προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Έτους 2020»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177/2020

Συνεδρίαση 69η /05-06-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Επικαιροποίηση χρηματικών καταλόγων για την είσπραξη τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. των οικονομικών ετών 2014 έως 2019 και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Eξέταση εξώδικης επιστολής της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Συγκρότηση Διαρκών επιτροπών Ακροάσεων»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2020

Συνεδρίαση 70η /03-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση φερόμενων ζητημάτων σε σχέση με τη λειτουργία της Ναυταθλητικής  Μαρίνας Καλλιθέας»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2020

Συνεδρίαση 69η /05-06-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Απάντηση σε Επιστολή»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Επικαιροποίηση Κανονισμού Υπερωριών προσωπικού Ρ.Α.Λ.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 49/2020

 

ΘΕΜΑ : "Τροποποίηση των υπ’ αρ. 44/2020 και 45/2020 Αποφάσεων του Προέδρου της Ρ.Α.Λ."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Πρώτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020»

Περισσότερα