Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 53/2020

Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017).

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 04.09.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 51/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020

Συνεδρίαση 71η  /28-07-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ:"Αναγνώριση Προϋπηρεσίας υπαλλήλων – στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2020

Συνεδρίαση 72η /07-08-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021»

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2020

Συνεδρίαση 71η  /28-07-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ:"Δεύτερη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2020

Συνεδρίαση 72η /07-08-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση προτεινόμενων μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 52/2020

Θέμα:    Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017)

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2020

Συνεδρίαση 71η /28-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση καταγγελίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς (Περάματος) αναφορικά με ζητήματα που αφορούν σε απόβλητα ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2020

Συνεδρίαση 71η /28-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: "Εξέταση αιτήματος της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε."

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 51/2020

Θέμα:    Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017).

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα