Αποφάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104η /21.11.2022 

ΘΕΜΑ 4ο :«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 2)».

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2022 104η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104η /21.11.2022

Θέμα 3:«Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023»»

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 6ο :

Εξέταση εγγράφου επί καταγγελίας περί δυσανάλογης και αναιτιολόγητης αύξησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 3ο:«Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 5ο:

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Διαδικτυακή Εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας (e-banking) αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

Επικαιροποίηση στοιχείων εκπροσώπησης και πρόσβασης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal».

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 3ο:

«Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 4ο: Παροχή Εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της Αρχής για Ανάθεση Καθηκόντων Διευθυντή Προσωπικού και απονομή ρόλων χρηστών στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου για θέματα που αφορούν το Προσωπικό της Αρχής.

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2022 100η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 100η /02.08.2022 

Θέμα 3ο: « Έγκριση Προσχέδιου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023 »

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2022 99ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 99η /14.07.2022 

Θέμα 4ο: «Έγκριση της  Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2021 από δύο Ορκωτούς Λογιστές »

Περισσότερα