Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2020

Συνεδρίαση 73η /18-09-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Αναφορά - Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος  σχετικά με σχεδιαζόμενη από την Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε δημιουργία ναυπηγείου

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2020

Συνεδρίαση 73η /18-09-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Επανυποβολή Προσχεδίου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήματος, της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 28.09.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: Έγκριση δαπανών μετάβασης του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στη Θεσσαλονίκη. 

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: Έγκριση δαπανών μετάβασης μέλους και στελέχους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 56/2020

Έγκριση μελέτης ανάθεσης υπηρεσιών αναφορικά με την σύνταξη και διαμόρφωση κειμένου αξιολόγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με το α.108 του ν.4389/2016, όπως ισχύει.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 55/2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Σεπτέμβριο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 53/2020

Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017).

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Βˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 04.09.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 51/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020

Συνεδρίαση 71η  /28-07-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ:"Αναγνώριση Προϋπηρεσίας υπαλλήλων – στελεχών ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα