Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2019

Συνεδρίαση 51/17-05-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18-10-2019

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 14.10.2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων για την υπό σύσταση Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας για την «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» 

 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019

Συνεδρίαση 56η  / 23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ:  "Αίτημα της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A. για επανεξέταση της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018".

 

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2019

Συνεδρίαση 56η  /23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27-09-2019

 

ΘΕΜΑ:  "Εξουσιοδότηση για αναθέσεις γνωμοδοτήσεων και συναφείς υπηρεσίες καθώς και για τη μελέτη του εθνικού λιμενικού συστήματος". 

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2019

Συνεδρίαση 56η  /23-09-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26-09-2019

 

ΘΕΜΑ:"Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019"

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 18.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 33/2019

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 17.09.2019

ΘΕΜΑ: "Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων"

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2019

Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο.

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».

Συνημμένα αρχεία: 
Περισσότερα