Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου