Πρόσκληση για προμήθεια αδειών λογισμικού γραφείου (Microsoft office) και antivirus για τον κεντρικό server της Αρχής