ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
''ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ''