ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 95ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30.03.2022

Π ε ι ρ α ι ά ς , 24-03-2022

Αρ. Πρωτ.: 375/ 24.03.2022

 

Προς τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Αξιότιμα Μέλη,

Σας προσκαλούμε στην 95 η Συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τη Τετάρτη 30.03.2022, ώρα 12:00, στα γραφεία της Αρχής με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση Ημερήσιας Διάταξης.

2. Οικονομικές και λοιπές ενημερώσεις.

3. Επικύρωση πρακτικών προγενέστερων συνεδριάσεων.

4. Περί διερεύνησης και ενεργειών αναφορικά με λειτουργικές ανάγκες της Αρχής.

5. Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022.

 

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Απόστολος Γ. Παπαποστόλου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

(1) Πρόεδρος κ. Παπαποστόλου Απόστολος

(2) Αντιπρόεδρος κ. Τορουνίδης Αθανάσιος

(3) Εισηγητής κ. Κουφός Παναγιώτης

(4) Εισηγητής κ. Μπίτας Δημήτριος

(5) Μέλος κ. Βελουδογιάννη Ελένη

(6) Μέλος κ. Γεωργίου Βασίλειος

(7) Μέλος κ. Γρίνος Σπυρίδων

(8) Μέλος κ. Κουμπαράκης Γεώργιος

(9) Μέλος κ. Πολέμης Διονύσιος