ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 23.04.2020

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η έναρξη διαβούλευσης αναφορικά με κείμενο «Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και του «Παραρτήματος Α’ – Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών». 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα σχόλιά τους, σε συνέχεια της Απόφασης 165/2020 της Αρχής.

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Αρχής.