ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 19.05.2020

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η έναρξη διαβούλευσης αναφορικά με κείμενο «Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσαλονίκης  Α.Ε.» και του «Παραρτήματος Α’ – Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών». 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα σχόλιά τους, σε συνέχεια της Απόφασης 169/2020 της Αρχής.

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Αρχής.