ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘEΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συνημμένα αρχεία::