ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 02.08.2019

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης αναφορικά με τα πρότυπα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 (Α’ 154) και αναρτώνται οι απόψεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης.