ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 31.05.2019

Διά του παρόντος ανακοινώνεται η έναρξη διαβούλευσης αναφορικά με τα πρότυπα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α του Ν.4504/2017 (Α’ 154) και του περιεχομένου αυτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα σχόλιά τους, ώς αναφέρεται αναλυτικά εντός στο Δελτίο Τύπου και στις υπ' αρ. 105/2019 έως 108/2019  αποφάσεις  της Ρ.Α.Λ. 

Τα αρχεία είναι διαθέσιμα και σε επεξεργάσιμη μορφή κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Αρχής.