Δελτίο Τύπου (21.11.2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Οι προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περί του Άρθρου 106 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» έχουν αποτυπωθεί στην υπ.αρ. Απόφαση 31/20.11.2017, η οποία ευρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.
Δημοσιεύματα τα οποία παρουσιάζουν την Ρ.Α.Λ δήθεν να έχει προβεί σε νομικές ενέργειες προς ευρωπαϊκά όργανα, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

 

                                                                                                           Τμήμα Επικοινωνίας

                                                                                                    τηλ. επικ.: 213-137-1966

Συνημμένα αρχεία::