Γνωμοδότηση 8/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 21.12.2018

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ και διευκρινίσεων επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης".

Undefined