Γνωμοδότηση 7/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 23.11.2018

Θέμα: "Εξέταση εγγράφων ερωτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Βόλου, με θέμα: "Παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς Διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων."

Undefined