Γνωμοδότηση 16/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 27-09-2019

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση περί παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Undefined