Γνωμοδότηση 15/2019

Συνεδρίαση 56η / 23.09.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 26-09-2019

ΘΕΜΑ :"Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. αναφορικά με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ’173 Β/2019"

Undefined
Συνημμένα αρχεία :