Γνωμοδότηση/ 15.06.2015

Συνεδρίαση 28/ 15.06.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακηρύξεις Ο.Λ. Λαυρίου ΑΕ για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς 1) “Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε” και 2)“Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε”.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :