Γνωμοδότηση 13/2019

Συνεδρίαση 55η / 30.08.2019 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 04-09-2019

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί δυνατότητας αναπροσαρμογής του τιμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β’/2019»

Undefined
Συνημμένα αρχεία :