Γνωμοδότηση 12/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί
δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμών, από κοινού μελέτης και κατασκευής, για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις.

 

Undefined