Γνωμοδότηση 11/2019

Συνεδρίαση 54/ 19.07.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 22.07.2019

Θέμα:"Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περί δυνατότητας ή μη αναθεώρησης της Οριστικής Μελέτης της Υποχρεωτικής Επένδυσης 2 «Επισκευή Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων».

Undefined