Γνωμοδότηση 10/2019

Συνεδρίαση 51/ 17.05.2019/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε 11.06.2019

Θέμα:"Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί άρσεως ασαφείας ως προς την ερμηνεία όρων της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.".

Undefined