Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Έγγραφο Εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος με αριθμ.πρωτ. ΡΑΛ 630/3.11.2015 σχετικά με την Διαδικασία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πλοίων.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :