Γνωμοδότηση/ 08.01.2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Σχέδια Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας).

Undefined
Συνημμένα αρχεία :