Γνωμοδότηση/ 03.07.2015

Συνεδρίαση 30/ 03.07.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Διακήρυξη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την Ανάδειξη Αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών-Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στην Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του Ο.Λ.Β. Α.Ε.».

Undefined
Συνημμένα αρχεία :