ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 39/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 105/22-12-2022

ΘΕΜΑ 5ο :

«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 11)».

Undefined