ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 34/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σχετικά με Σχέδιο Διακήρυξης Υδατοδρομίου

Undefined