ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 28/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο:

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου (01.10.2020) της νέας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, με θέμα «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/883. Κατάργηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 (Β΄ 412)».

Undefined
Συνημμένα αρχεία :