ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 27/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: ''Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης αναφορικά με την περισυλλογή και απομάκρυνση αδέσποτων ζώων''.

 

Undefined