ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 26/2020

Συνεδρίαση 75η / 12.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 8ο:

Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί χορήγησης άδειας διαφημιστικών πινακίδων επί κοινόχρηστων χώρων εντός λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Undefined
Συνημμένα αρχεία :