ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 23/2020

Συνεδρίαση 72η / 07.08.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο: "Περί μέτρων και διατάξεων ενίσχυσης του ενδολιμενικού ανταγωνισμού στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης".

Undefined
Συνημμένα αρχεία :